UDIR Skoleporten - forside
UDIR Skoleporten - enhet nasjonalt
UDIR Skoleporten - enhet - fylke
UDIR Skoleporten - enhet - kommune
- skolene ved siden av hverandre 1
UDIR Skoleporten - enhet - skole 2
UDIR Skoleporten Statistiske_måltall
UDIR Skoleporten - Diagramvelger

Skoleporten.no

skoleporten.udir.no

Et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen i skolen i Norge. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnskoleopplæringen.

 

Nettsted med presentasjon av resultater fra nasjonale prøver, eksamener, standpunktkarakterer og diverse brukerundersøkelser utført i den norske skolen, vist med en grafisk framvisning at dataene samt tilhørende tekster for hjelp til tolkning av dataene.

 

Nytt konsept for visning av statistisk materiale der bruker selv velger hvilket utvalg av data samt sammenstillinger av data han/hun vil ha.

Når

2007-2009

Kunde

Utdanningsdirektoratet

Mina ansvarsområden och uppgifter
  • Ansvar för at skydda användbarheten på Skoleporten.no i perioden 2007 till 2009

  • Utförande av användarcentrerad design process med användarintervjuer, workshops, användbarhetstest i perioden 2007 till 2009

  • Konceptdesign, interaktionsdesign och grafisk design av Skoleporten i versionen lanserad hösten 2007

  • Diverse designuppgifter i samband med vidareutveckling med flera funktioner i perioden 2007 till 2009 

Utført under ansettelse hos

Bouvet Norge AS