Statnett-søk04
Statnett-søk02
Statnett-søk01
Statnett-søk03

Verksamhetssök via Intranätet

Videreutvikling av virksomhetssøket for Statnett. Søket er tilgjengelig via Statnetts intranett "Nettopp".  Innhold fra mange fagsystemer er gjort søkbart via Nettopp, slik at brukerne skal kunne finne innhold på tvers av kilder, på ett sted, og med det få god oversikt på hva som finnes av informasjon på det temaet de søker på, i hele Statnetts univers.

 

Målet med prosjektet var å forbedre brukeropplevelsen, responstiden og relevansen i søket, samt styrke konseptet med å gi brukerne ETT sted å søke etter innhold i Statnetts univers. Søket er basert på standard SharePoint 2013.

 

Når

2016

Kunde

Statnett SE

Mina ansvarsområden och uppgifter
  • Ansvar för at skydda användbarheten på den nya verksamhetssöket

  • Utförande av användarcentrerad design process med toppuppgift analys och mätningar, användarintervjuer, workshops, användbarhetstest etc.

  • Kravspecifikation i form ut av användarberättelser (Use Cases)

  • Konceptdesign, interaktionsdesign och grafisk design, där sistnämnda följde visuelle riktlinjer från Statnetts designmanual

  • Kvalitetssäkring i form ut av löpande testning av implementerad lösning samt specifikation testcase i acceptanstestningen.

  • Försäkring av gott mottagande inom organisationen med introduktionsvägledning, bloggning, interne nyheter etc.

Utført under ansettelse hos

Bouvet Norge AS