Statnett-Arbeidsflate 01
Statnett-Arbeidsflate 02
Statnett-Arbeidsflate 03
Statnett-Arbeidsflate 04

Personlig arbetsyta på Intranätet

Personalisert forside av intranettet ”Nettopp”. Forsiden ble designet til å støtte opp om brukernes arbeidshverdag, - en såkalt arbeidsflate. Integrasjon med andre fagsystemer for presentasjon av oppgaver, gjøremål, utestående innhold etc tilpasset bruker og dens rolle, for å kunne gi mer effektive arbeidsprosesser, sikre etterlevelse (compliance), bedre samhandling og tilfredsstille individuelle behov. Mulighet for bruker selv å tilpasse arbeidsflaten med hvilket innhold som skal hentes fram, plassering på siden etc.

 

Målet med arbeidsflaten var bidra til Statnetts interne 15% program (effektiviseringsprogram). Brukerne får bl.a. opp sine gjøremål på ett sted og slipper å lete rundt i de ulike fagsystemene for å få oversikt. Varsler og påminnelser fra fagsystemene som sendes på e-post, kan skrus av.

Når

2015

Kunde

Statnett SE

Mina ansvarsområden och uppgifter
  • Ansvar för at skydda användbarheten på den nya arbetsytan

  • Utförande av användarcentrerad design process med toppuppgift analys, användarintervjuer, workshops, användbarhetstest etc.

  • Kravspecifikation i form ut av användarberättelser (Use Cases)

  • Konceptdesign, interaktionsdesign och grafisk design, där sistnämnda följde visuelle riktlinjer från Statnetts designmanual

  • Kvalitetssäkring i form ut av löpande testning av implementerad lösning samt specifikation testcase i acceptanstestningen.

  • Försäkring av gott mottagande inom organisationen med introduktionsvägledning, bloggning, interne nyheter etc.

Utført under ansettelse hos

Bouvet Norge AS