GD - form og farge konsept copy
Phoenix - Kundeside
Phoenix - Customer Users
Phoenix - Kursprogram
Phoenix -  MPC Question Bank
Phoenix - MPC Exam
Topic Map Phoenix

Learning Management Systemet "Phoenix"

Metiers egenutviklet Learning Management System. Et administrasjonssystem for håndtering, vedlikehold og oppfølging av deres kunders kursprogrammer. Oppsett av kursprogram, oppfølging av kursdeltakere og gjennomføring av kurs og eksamener.  I tillegg kom rapportering til kundens ledere, statusoppfølging av deltakernes progresjon, fakturering av kursene, presentasjon av kurs og kursprogrammer i andre portaler.

 

Phoenix hadde som mål å kunne gi en enklere administrasjon av kundene, kundenes kursprogram, gjennomføring og oppfølging av kursdeltakere samt presentasjon av selve kursene gjennom de forskjellige løsningene Metier har for presentasjon av kurs og kursprogram til kunden og deres kursdeltakere.

 

Interaksjonsdesignet hadde fokus på å støtte opp om alle Metiers prosesser og de forskjellige rollenes ansvar i forbindelse med forvalting av kunde, deres kursprogram, deres kursdeltakere og Metiers kursbeskrivelser, samtidig som at det skulle gi god oversikt for alle i Metier som arbeidet med samme kunde om deres Kursprogram og pågående kursgjennomføringer.

Når

2013

Kunde

Metier

Mina ansvarsområden och uppgifter
  • Ansvarlig for designkonseptet, användbarheten og design av användargränssnittet.

  • Utførelse av användarcentrerad designprocess med användarintervjuer og workshops.

  • Rådgivning til produkteier ved utforming og prioritering av användarkrav i form av användarhistorier.

  • Konceptdesign, interaktionsdesign, informationsarkitektur samt konseptuelt grafisk design.

 

Utført under ansettelse hos

Bouvet Norge AS