Kongsberg Gruppen INSIDE, HOME
Kongsberg Gruppen INSIDE, ARTICLE
Kongsberg Gruppen INSIDE MY DIVISION
Kongsberg Gruppen INSIDE, PROJECT
Kongsberg Gruppen INSIDE HOW WE WORK
Kongsberg Gruppen INSIDE IT SERVICES

Intranätet INSIDE

Intranettet INSIDE i Kongsberg Gruppen. Målet var å ha ETT Intranett der felles informasjon ble delt på tvers av selskapene, samt kunne ivareta de forskjellige selskapers egne behov innen for sin del av Intranettet.

 

Intranettet ble utviklet i Sharepoint 2010 med to farmer. Ett utviklingsteam for hver farm, men forskjellig fysisk lokasjon og organisasjonstilhørighet innenfor Kongsberg Gruppen.

Når

2010-2011

Kunde

Kongsberg Gruppen

Mina ansvarsområden och uppgifter
  • Utförande av användarcentrerad design process innanför för detaljdesign av et föreliggande konceptdesign på det nya Intranätet.

  • Försäkra samt koordinera implementering av samma designen utvecklad i två separata lösningar, utförd av två team. (Sharepoint 2010, två farmar)

  • Ansvarig för kurs och träning i Sharepoint 2010 av innehållsproducenter tillhörande båda lösningarna 

Utført under ansettelse hos

Bouvet Norge AS