Forsvaret-NORCCIS 01
Forsvaret-NORCCIS 02
Forsvaret-NORCCIS 03
Forsvaret-NORCCIS 04
Forsvaret-NORCCIS 05

Kommando- och kontrollsystemet ”NORCCIS”

Norwegian Command and Control Information System, NORCCIS. Ny versjon av systemet som støtter overvåkning av Nåsituasjonsbildet for det norske Forsvaret, samt et plan- og beslutningstøtteverkstøy til bruk under utførelse av operasjoner. Applikasjonen skal støtte både Sjø-, Luft- og Landstyrker. Applikasjonen er utviklet som en rik klient i Windows Presentation Foundation.

 

Designkonseptet baserte seg på Kommando- og kontrollsystemets 3 viktigste akser – Tid, Rom & Styrke. Tiden var representert med en tidslinje der man kunne gå fra Nåsituasjonsbildet til det planlagte bildet fram i tid. Rom var representert med kartet, - hvor er situasjonen nå, hvor er den i det planlagte bildet fram i tid. Styrke var representert med de faktiske styrkene, hva befant seg i nåsituasjonsbildet, og hvor kommer de til å forflytte seg i det planlagte bildet fram i tid.

 

Konseptet skulle ivareta behovet for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til å overvåke Nåsituasjonsbildet fra både sjø, land og luft, samtidig som det skulle være et planleggingsverktøy og støtte opp om Plan og Beslutningsprosessen for alle enhetene fra både sjø og land.

 

Når

2012

Kunde

Forsvaret

Mina ansvarsområden och uppgifter
  • Ansvar för at skydda användbarheten på den nya kommando- och kontrollsystemet som sto klar for pilottest under vinterövningen 2013

  • Utförande av användarcentrerad design process med användarintervjuer, workshops, användbarhetstest.

  • Kravspecifikation i form ut av användarberättelser (Use Cases)

  • Konceptdesign, interaktionsdesign och grafisk design

  • Designskissar blev presenterad i klickbara prototyper

  • Kvalitetssäkring i form ut av löpande testning av implementerad lösning

Utført under ansettelse hos

Bouvet Norge AS